Collection: 20oz Skinny Tumbler Wraps

Size 9.3x8.2